Mae ‘na llawer o sefyllfaoedd pan mae hi’n addas i gwyno – am y tywydd, sut dy dîm wedi chwarae, am y cynlluniau llywodraeth, achos dy wraig mynnu edrych ar “Strictly”, llawer o resymau. Ond mae yna  un adeg  pan nid yn addas yn cwyno, sef ar ôl dderbyn anrheg. Does ‘na ddim ots os ti’n derbyn sanau tartan,  tei porffor ,neu CD Richard Clayderman – jyst gwenu a dywedwch “diolch”. Mae’n groes i’r drefn i gwyno.

Liz-Phipps-Soeiro_avatar_1448028924-70x70.jpg

Felly, roedd hi’n drist pan y llyfrgellydd ysgol hwn  (Liz Phipps Soeiro) wedi gwrthod anrheg gan Melania Trump (Nifer o lyfrau Dr Seuss). Mi wnaeth Liz yn weld cyfle am dipyn bach o “virtue signalling” ac yn sgwennu llythyr sbengllyd i Melania i ddweud “Ni fyddwn ni’n cymryd eich llyfrau” oherwydd  “Dr Seuss yn ystrydebol ac yn hiliol”.

Roedd Liz yn anghwrtais a di-foes. Mi ddylai hi wedi derbyn y llyfrau ar gyfer ei disgyblion – dyna ei swydd. Hefyd, ddylai hi ddim defnyddio ei swydd hi  i wneud datganiadau gwleidyddol. Pe bai’n eisiau ymosod Donald Trump dylai  hi ddim ymosod Melania. (Mae Melania wedi priodi’r hen groesan, mae ganddi ddigon o drafferth beth bynnag!) Ond, uwchlaw bob peth roedd hi’n dwp iawn.

Meddalodd hi “Dr Seuss ydy hen ffasiynol a dylanwad drwg i blant”. Ond, roedd hi’n dweud celwyddau. Yn anffodus, roedd hi wedi anghofioam hen llun yn ei albwm.  Mewn ychydig awr ar ôl wneud ei chyhoeddiad wnaeth rhywun ffeindio a chyhoeddi llun ohoni hi – yn y llun roedd Liz gwisgwyd fel y ‘Cat in the Hat. Roedd hi wedi trefnu a chymryd rhan parti pen-blwydd (gyda brecwast Wyau gwyrdd a ham) i ddathlu’r bywyd Dr Seuss. Roedd hyn parti i ddathlu’r cymorth bod Dr Seuss wedi rhoi’r plant a’u haddysg, trwy annog plant i ddarllen. Yn amlwg wnaeth hi ddim wedi credu Dr Seuss roedd dylanwad niweidiol dim ond ychydig of flynyddoed cyn.

Screen-Shot-2017-09-29-at-3.27.23-PM.png

Roedd Liz wedi dechrau’r diwrnod fel arwr ond daeth i ben y diwrnod fel twmffat.  Cofiwch a byddwch yn ofalus, yr rhyngrwyd byth yn anghofio.

Leave a Reply