Spain lost today

Spain lost today

The Spanish state lost tonight. The scenes of Spanish policemen fighting with civilians in Catalonia when they tried to vote in the referendum were unsettling to see. I have no strong views on the case for independence of Catalonia, I have no dog in this fight. However,  it is always right that people have the right to express their views. Even if the Spanish state is intent on ignoring the results and calling the ballot unlawful they still have no right to stop people expressing their views.

It is ironic that, all the polling evidence, suggested that the majority of the Catalan public did not wish independence and that the Spanish state would have probably won a referendum had they supported and participated in it. Now, the satisfaction with the Spanish state is likely to be very seriously damaged and the drive for Independence is likely to be significantly strengthened ; you do not make yourself popular by attacking your own citizens with truncheons and rubber bullets.

Another group whose popularity should suffer a decline is the other heads of the EU countries. They have been noticeable by their silence. A handful of nationalist and separatist politicians from other EU countries have spoken in favour of Catalan’s independence, but the heads of the EU have been silent while one of its member states has seen civil strife with its army fighting with its populace. When a core democratic right has been threatened it seems the EU is willing to turn a blind eye and a deaf ear if it is for the sake of further European ‘Unity‘.

This has been a shameful day for Spain and Europe but it may be one of the first steps to start to break up these over-large, undemocratic institutions in which we live.

 

 


via Daily Prompt: Popular

Cof a llithr, lluniau a geidw

Cof a llithr, lluniau a geidw

Mae ‘na llawer o sefyllfaoedd pan mae hi’n addas i gwyno – am y tywydd, sut dy dîm wedi chwarae, am y cynlluniau llywodraeth, achos dy wraig mynnu edrych ar “Strictly”, llawer o resymau. Ond mae yna  un adeg  pan nid yn addas yn cwyno, sef ar ôl dderbyn anrheg. Does ‘na ddim ots os ti’n derbyn sanau tartan,  tei porffor ,neu CD Richard Clayderman – jyst gwenu a dywedwch “diolch”. Mae’n groes i’r drefn i gwyno.

Liz-Phipps-Soeiro_avatar_1448028924-70x70.jpg

Felly, roedd hi’n drist pan y llyfrgellydd ysgol hwn  (Liz Phipps Soeiro) wedi gwrthod anrheg gan Melania Trump (Nifer o lyfrau Dr Seuss). Mi wnaeth Liz yn weld cyfle am dipyn bach o “virtue signalling” ac yn sgwennu llythyr sbengllyd i Melania i ddweud “Ni fyddwn ni’n cymryd eich llyfrau” oherwydd  “Dr Seuss yn ystrydebol ac yn hiliol”.

Roedd Liz yn anghwrtais a di-foes. Mi ddylai hi wedi derbyn y llyfrau ar gyfer ei disgyblion – dyna ei swydd. Hefyd, ddylai hi ddim defnyddio ei swydd hi  i wneud datganiadau gwleidyddol. Pe bai’n eisiau ymosod Donald Trump dylai  hi ddim ymosod Melania. (Mae Melania wedi priodi’r hen groesan, mae ganddi ddigon o drafferth beth bynnag!) Ond, uwchlaw bob peth roedd hi’n dwp iawn.

Meddalodd hi “Dr Seuss ydy hen ffasiynol a dylanwad drwg i blant”. Ond, roedd hi’n dweud celwyddau. Yn anffodus, roedd hi wedi anghofioam hen llun yn ei albwm.  Mewn ychydig awr ar ôl wneud ei chyhoeddiad wnaeth rhywun ffeindio a chyhoeddi llun ohoni hi – yn y llun roedd Liz gwisgwyd fel y ‘Cat in the Hat. Roedd hi wedi trefnu a chymryd rhan parti pen-blwydd (gyda brecwast Wyau gwyrdd a ham) i ddathlu’r bywyd Dr Seuss. Roedd hyn parti i ddathlu’r cymorth bod Dr Seuss wedi rhoi’r plant a’u haddysg, trwy annog plant i ddarllen. Yn amlwg wnaeth hi ddim wedi credu Dr Seuss roedd dylanwad niweidiol dim ond ychydig of flynyddoed cyn.

Screen-Shot-2017-09-29-at-3.27.23-PM.png

Roedd Liz wedi dechrau’r diwrnod fel arwr ond daeth i ben y diwrnod fel twmffat.  Cofiwch a byddwch yn ofalus, yr rhyngrwyd byth yn anghofio.